Konserwacja Muzealiów w 2020 r.


W 2020 r. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, przekazało do Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 38 obiektów znajdujących się w zbiorach Muzeum oraz 1 obiekt ze zbiorów Oddziału w Chełmnie nad Nerem, celem wykonania ich całkowitej konserwacji. Wśród obiektów znajdowała się m.in. korespondencja obozowa więźniów osadzonych w Żabikowie oraz w Forcie VII, grypsy wysłane przez więźniarki obozu w Żabikowie podczas transportu do KL Ravensbrück, dokumenty wystawione przez administracje obozu żabikowskiego oraz inne dokumenty wystawione przez niemieckie władze okupacyjne w Wielkopolsce. Jednym z interesujących dokumentów przekazanych do konserwacji była sporządzona przez niemieckie władze okupacyjne mapa gminy Dąbię w granicach której podczas II wojny światowej funkcjonował niemiecki obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Ubiegłoroczna konserwacja była kontynuacją prac konserwatorskich rozpoczętych w 2017 r., których potrzeba wynikała ze złego stanu zachowania muzealiów. Przed ich pozyskaniem przez Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oraz Oddział w Chełmnie nad Nerem obiekty te były często przechowywane w złych warunkach a podejmowane przez osoby prywatne własnoręczne próby ich naprawiania przyczyniały się do pogorszenia ich stanu zachowania.

Konserwacje rozpoczęto od wykonania dokumentacji fotograficznej i opisania konserwowanych obiektów. Wszystkie dokumenty oczyszczono na sucho, mechanicznie, gumkami o różnej twardości, pędzlami i miękkimi gumkami Wishab. Usunięto taśmy i paski papierowe, którymi wcześniej podklejano obiekty. Wytypowane dokumenty poddano kąpieli na stole niskociśnieniowym  w celu usunięcia lub rozjaśnienia zacieków na papierze. Wszystkie obiekty odkwaszono obustronnie metoda natryskową. Naprawy przedarć i ubytków papieru dokonano przy użyciu zbliżonych kolorem do oryginałów bibułek japońskich i masy papierowej. Następnie dokumenty prasowano miedzy  chłonnymi tekturami. Prace konserwatorskie zostały opisane i udokumentowane fotograficznie a konserwowane obiekty zabezpieczono przez umieszczenie każdego z nich w koszulce z Melinexu.

Pracami konserwatorskimi kierowała Joanna Izydorek z Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie planuje w bieżącym roku przekazanie do konserwacji kolejnych obiektów, znajdujących się w zbiorach Muzeum.         

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Zaplanuj wizytę

Adres:

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9.00 – 15.00

sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

poniedziałek: nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM BEZPŁATNY

Lokalizacja Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
Image
Image
Image
Facebook
Image
Image
© 2021 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.